Cirkevné obrady

Cirkevné obrady
Za vykonanie cirkevného obradu zodpovedá príslušný duchovný.

V súvislosti s vykonaním cirkevných obradov postupuje podľa bohoslužobného poriadku schváleného Synodou Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku.

Konfirmácia   |   Večera Pánova   |   Svadba   |  Krst   |   Pohreb

Najnovšie články

Božie Učenie

3. február, 1Mojž 32, 1 – 22; Mt 13, 1 – 9

Evanjelista Matúš zachytáva známe podobenstvo o rozsievačovi uprostred zaujímavej situácie. Všetko čo sa udialo predtým bolo v akomsi dome na uzavretom mieste, kde bol pravdepodobne obmedzený počet ľudí. Zmienka o tom, že Ježiš vyšiel z domu a posadil sa pri mori, kde sa zhromaždili zástupy, naznačuje, že chcel byť prístupný väčšiemu okruhu ľudí ako doteraz. Mnohí biblisti tento moment komentujú ako prechod od Izraelského národa ku všetkým aj pohanským národom. Keď Ježiš vidí zástupy, vystupuje na loď, aby všetci v zástupe mohli dobre počuť to, o čom ich chce učiť. Svoju reč začína podobenstvom a tým núti svojich poslucháčov rozmýšľať, pamätať si a pomáha aj pochopiť pravdy slova v súvislosti s ich životom. Podobenstvo je zakončené výzvou: „Kto má uši, nech počuje!“ To iba potvrdzuje, že Ježiš svoju reč adresuje naozaj každému, aby počul, pochopil a osvojil si to. Ako je to s nami? Aj nám dnes záleží na tom, aby sa Božie slovo dostávalo každému? Čo preto robíme? Záleží nám na tom, aby sme aj my mali prístup k Božiemu slovu, počúvali ho, chápali a osvojovali si ho? Aký to má účinok v našom živote?

Ďakujem Pane, za Tvoje Slovo ktorým prehováraš do môjho života. Amen

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS