Previous
Next

Milí návštevníci.

Vítame Vás na novej stránke Reformovaného cirkevného zboru v Bidovciach.

Sme veľmi radi, že Vám môžeme poskytovať rôzne informácie o chode a rozličných udalostiach nášho cirkevného zboru na tejto stránke a na Facebooku. Budeme sa snažiť, aby sme Vám prinášali tie najdôležitejšie informácie. Veríme, že i táto stránka pomôže k tomu, aby sme mohli byť živými údmi tela Kristovho.

Stručná história zboru

Reformovaný cirkevný zbor v Bidovciach bol podľa jednotlivých zdrojov, ktoré boli z väčšej časti zničené počas II. svetovej vojny, založený v roku 1560. Kostol, ktorý je hlavnou dominantou obce, bol postavený v roku 1793 a to zásluhou vtedajšieho zemepána grófa Františka Szerencsiho a jeho manželky grófky Barbory Barczaiovej. Rod Barczaiovcov daroval cirkevnému zboru na pamiatku svoj erb. V roku 1896 v obci vypukol požiar, kedy zhorelo 46 domov, fara, škola, a tiež kostolná veža. V cirkevnom zbore sa stále snažili o to, aby ich majetok bol udržiavaný. Svedčí o tom aj to, že v rokoch, 1965, 1978, 1980, 1985-86, 1991-93, 1994, 1995, 1999-2000 prebehli rôzne úpravy kostola a jeho okolia.

Cieľ

Každá organizácia na tomto svete má nejaký cieľ, ktorým by rada niečo dosiahla. Našim cieľom je to, aby sme boli živým spoločenstvom, ktoré bude slúžiť a pomáhať ľudom, aby spoznávali nášho milujúceho trojjediného Boha.

2 0 2 0 © r e f s v i n i c a . s k

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS