Previous
Next
Drahí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi!

V mene vedenia cirkevného zboru Vám prajeme požehnané, pokojné a láskyplné vianočné sviatky!

Pravidelné Udalosti

Nedeľa:

Bohoslužby v slovenskom jazyku – 09:00
Bohoslužby v maďarskom jazyku – 10:15

Štvrtok:

Biblická hodina v maďarskom jazyku – 16:00
Biblická hodina v slovenskom jazyku – 18:00

Sobota:

Konfirmačná príprava – 15:00
Mládež pre dorast – 16:00

Bidovce_18_Slovakia_updated.jpg
Pravidelné Udalosti

Nedeľa:

Bohoslužby v slovenskom jazyku – 09:00
Bohoslužby v maďarskom jazyku – 10:15

Štvrtok:

Biblická hodina v maďarskom jazyku – 16:00
Biblická hodina v slovenskom jazyku – 18:00

Sobota:

Konfirmačná príprava – 15:00
Mládež pre dorast – 16:00