Previous
Next

Milí návštevníci.

Vítame Vás na novej stránke Reformovaného cirkevného zboru v Bidovciach. Sme veľmi radi, že Vám môžeme poskytovať rôzne informácie o chode a rozličných udalostiach nášho cirkevného zboru na tejto stránke a na Facebooku. Budeme sa snažiť, aby sme Vám prinášali tie najdôležitejšie informácie. Veríme, že i táto stránka pomôže k tomu, aby sme mohli byť živými údmi tela Kristovho.

Stručná história zboru

Reformovaný cirkevný zbor v Bidovciach bol podľa jednotlivých zdrojov, ktoré boli z väčšej časti zničené počas II. svetovej vojny, založený v roku 1560. Kostol, ktorý je hlavnou dominantou obce, bol postavený v roku 1793 a to zásluhou vtedajšieho zemepána grófa Františka Szerencsiho a jeho manželky grófky Barbory Barczaiovej. Rod Barczaiovcov daroval cirkevnému zboru na pamiatku svoj erb. V roku 1896 v obci vypukol požiar, kedy zhorelo 46 domov, fara, škola, a tiež kostolná veža. V cirkevnom zbore sa stále snažili o to, aby ich majetok bol udržiavaný. Svedčí o tom aj to, že v rokoch, 1965, 1978, 1980, 1985-86, 1991-93, 1994, 1995, 1999-2000 prebehli rôzne úpravy kostola a jeho okolia.

Cieľ

Každá organizácia na tomto svete má nejaký cieľ, ktorým by rada niečo dosiahla. Našim cieľom je to, aby sme boli živým spoločenstvom, ktoré bude slúžiť a pomáhať ľudom, aby spoznávali nášho milujúceho trojjediného Boha.

Bidovce_18_Slovakia_updated.jpg
Milí bratia a milé sestry, členovia nášho cirkevného zboru, vážení sympatizanti a podporovatelia.

Oznamujeme Vám, že Vaše ofery a dobrovoľný príspevok je možné zasielať elektronicky na číslo účtu nášho cirkevného zboru:

Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK88 0900 0000 0001 0925 5533

V správe pre prijímateľa uveďte prosím účel ofery, príspevku.
Podľa vlastného uváženia môžete a nemusíte uviesť meno a priezvisko prispievateľa.

„LEBO OCHOTNÉHO DARCU MILUJE BOH“.

Pravidelné Udalosti (Bohoslužby sa konajú online kvôli momentálnej pandemickej situácii.)

Nedeľa:
Bohoslužby v slovenskom jazyku – 09:00
Bohoslužby v maďarskom jazyku – 10:00

Štvrtok:
Biblická hodina v maďarskom jazyku – 16:00
Biblická hodina v slovenskom jazyku – 18:00

Sobota:
Konfirmačná príprava – 15:00
Mládež pre dorast – 16:00