Previous
Next

Pomoc pre Ukrajinu

Milí bratia a sestry, drahí priatelia.

Ani nám nie je ľahostajná aktuálna situácia a utrpenie, v ktorom sa ocitla Ukrajina, naša susediaca krajina. Božie slovo nás vyzýva v liste Galatským 6, 2: „Jedni druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Kristov.“ RE-MI-DIA n. o. preto vyhlasuje zbierku na pomoc vojnou postihnutej Ukrajine. Zapojiť sa a pomôcť môžete v týchto oblastiach:

1. Finančná zbierka

Číslo účtu: SK56 0900 0000 0004 8284 2103
Správa pre prijímateľa: Zbierka pre Ukrajinu
Variabilný symbol: 2022

Cieľ: všetky finančné dary budú použité na zakúpenie potravín, hygienických potrieb a iných základných potrieb pre obyvateľov na Ukrajine a utečencov na našom území po konzultácii s inými organizáciami a zodpovednými osobami.

2. Potravinová zbierka a materiálna pomoc

Zbierka trvanlivých potravín (múka, cukor, ryža, strukoviny, cestoviny, olej, mlieko, konzervy, polievky, káva, čaj, piškóty, sušienky a iné).

Základné hygienické potreby (mydlo, šampón, zubná pasta, zubná kefka, hygienické vložky, prací prášok, vlhčené utierky, toaletný papier).
Detské plienky.
Základné voľne dostupné lieky.
Deky, prikrývky, obliečky, paplóny, spacáky, uteráky (všetko vyprané a vyžehlené).

Prosíme, ak je možné, aby ste svoje dary a príspevky dočasne uskladnili vo vašich zborových priestoroch. Postupne budeme vytvárať zberné a skladové miesta. V prípade potreby po dohode môžete priniesť svoje dary aj do reformované kostola v Michalovciach, kde sídli aj n. o.

3. Priestory pre dočasné či dlhodobejšie ubytovanie

Prosíme cirkevné zbory a jednotlivcov, aby nás kontaktovali v prípade voľných priestorov na ubytovanie pre prichádzajúcich utečencov. Naším cieľom je vytvorenie databázy miest na ubytovanie. Niektoré reformované cirkevné zbory už pripravujú zborové priestory na ubytovanie, ale časom bude potrebné stále viac miest.

Kontaktujte nás aj v príde, že viete o niekom, kto potrebuje ubytovanie alebo akúkoľvek pomoc už teraz.

4. Praktická pomoc

Vytvárame databázu dobrovoľníkov, koordinátorov zbierok, ľudí s možnosťou prevozu osôb či materiálnej pomoci. Ak máte možnosti a túžbu pomôcť aj takýmto spôsobom, kontaktujte nás e- mailom alebo telefonicky.

Kontaktujte nás, prosíme, aj v prípade Vašich konkrétnych návrhov, nápadov či možností pomoci.

Vopred ďakujeme za každú pomoc a prejavený súcit.

Nech Boží pokoj a požehnanie je so všetkými Vami,

s úctou

Marika Géciová
Riaditeľka RE-MI-DIA n.o.
t. č.: 0902714183, e-mail: remidia@remidia.sk

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Božie Učenie

30. marec, 2Mojž 32, 15 – 35; Mt 27, 31 – 50

Božie slovo nás vedie k tomu, aby sme boli milosrdní a odpúšťali si hriechy. To však neznamená brať hriech na ľahkú váhu. Hriech nesmieme ani zľahčovať, ani zjednodušovať. Keď niekomu ublížime, jednoduché prepáč často nestačí. Bolesť v srdci zostáva. Hriech má zničujúce následky. Hriech vedie k smrti. Keď človek nepočúva Boha, kráča po ceste , ktorá vedie preč od pravej záchrany, a tak aj od života večného. Božou vôľou nie jezahynutie bezbožníka. Boží ľud ako celok nebol Hospodinom za svoj hriech vyhubený, ale mnohí vtedy zomreli. Všetci boli Hospodinom ranení. Už na začiatku Biblie sa píše o dôsledkoch ľudského hriechu. Keď na vlastné oči Mojžiš uvidel uctievanie modly, nahneval sa a rozbil dosky s Božími prikázaniami. Každý človek je hriešny. Často opakovane padáme do tých istých hriechov. Nemalo by to viesť k tomu, že v boji s pokušeniami rezignujeme. Nie je to iba konštatovanie, ktoré máme pasívne prijať. Odpúšťajme si navzájom, ale aj zápasme o to, aby sme žili podľa Božích prikázaní. Usilujme sa o zmenu. Nie je v našich silách zmeniť svoju podstatu. Boh má tú moc. Dôverujme Bohu, prijmime Jeho odpustenie, ale nikdy nezabudnime na to, aké je výnimočné. Bože, buď milostivý, nám hriešnym.