Pomoc pre Ukrajinu

Milí bratia a sestry, drahí priatelia.

Ani nám nie je ľahostajná aktuálna situácia a utrpenie, v ktorom sa ocitla Ukrajina, naša susediaca krajina. Božie slovo nás vyzýva v liste Galatským 6, 2: „Jedni druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Kristov.“ RE-MI-DIA n. o. preto vyhlasuje zbierku na pomoc vojnou postihnutej Ukrajine. Zapojiť sa a pomôcť môžete v týchto oblastiach:

1. Finančná zbierka

Číslo účtu: SK56 0900 0000 0004 8284 2103
Správa pre prijímateľa: Zbierka pre Ukrajinu
Variabilný symbol: 2022

Cieľ: všetky finančné dary budú použité na zakúpenie potravín, hygienických potrieb a iných základných potrieb pre obyvateľov na Ukrajine a utečencov na našom území po konzultácii s inými organizáciami a zodpovednými osobami.

2. Potravinová zbierka a materiálna pomoc

Zbierka trvanlivých potravín (múka, cukor, ryža, strukoviny, cestoviny, olej, mlieko, konzervy, polievky, káva, čaj, piškóty, sušienky a iné).

Základné hygienické potreby (mydlo, šampón, zubná pasta, zubná kefka, hygienické vložky, prací prášok, vlhčené utierky, toaletný papier).
Detské plienky.
Základné voľne dostupné lieky.
Deky, prikrývky, obliečky, paplóny, spacáky, uteráky (všetko vyprané a vyžehlené).

Prosíme, ak je možné, aby ste svoje dary a príspevky dočasne uskladnili vo vašich zborových priestoroch. Postupne budeme vytvárať zberné a skladové miesta. V prípade potreby po dohode môžete priniesť svoje dary aj do reformované kostola v Michalovciach, kde sídli aj n. o.

3. Priestory pre dočasné či dlhodobejšie ubytovanie

Prosíme cirkevné zbory a jednotlivcov, aby nás kontaktovali v prípade voľných priestorov na ubytovanie pre prichádzajúcich utečencov. Naším cieľom je vytvorenie databázy miest na ubytovanie. Niektoré reformované cirkevné zbory už pripravujú zborové priestory na ubytovanie, ale časom bude potrebné stále viac miest.

Kontaktujte nás aj v príde, že viete o niekom, kto potrebuje ubytovanie alebo akúkoľvek pomoc už teraz.

4. Praktická pomoc

Vytvárame databázu dobrovoľníkov, koordinátorov zbierok, ľudí s možnosťou prevozu osôb či materiálnej pomoci. Ak máte možnosti a túžbu pomôcť aj takýmto spôsobom, kontaktujte nás e- mailom alebo telefonicky.

Kontaktujte nás, prosíme, aj v prípade Vašich konkrétnych návrhov, nápadov či možností pomoci.

Vopred ďakujeme za každú pomoc a prejavený súcit.

Nech Boží pokoj a požehnanie je so všetkými Vami,

s úctou

Marika Géciová
Riaditeľka RE-MI-DIA n.o.
t. č.: 0902714183, e-mail: remidia@remidia.sk

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Najnovšie články

Božie Učenie

1. december, Jer 8; Žid 2, 5 – 18
Budúci svet Boh nepodriadil anjelom, ale Kristovi. On je nositeľom nového zjavenia. Autor listu cituje Žm 8, 5-7. z predkresťanského gréckeho prekladu SZ (Septuaginty) a poukazuje nimi na Ježiša Krista, ktorý je ako vtelený Boží Syn reprezentantom ľudstva. Ježiš Kristus je zároveň aj Ten, v ktorom bude plán s ľudstvom naplnený. Citované verše zo Žm 8 majú eschatologický význam. Na túto skutočnosť poukazuje aj apoštol Pavol (1Kor 15,27; Ef 1,22). Ježiš prišiel na túto zem preto, aby trpel, zomrel a aby sme my mohli získať skutočný život. Čo my, aké sú naše motívy? Máme väčší záujem o moc, alebo o podriadenosť a službu, či dávanie? V prípade, že nás nemotivuje sebectvo ale ušľachtilé pohnútky, potom sa stretneme aj s utrpením. Aby Ježiš nastolil obnovenú vládu ľudí, ktorí ju kvôli zotročeniu hriechom nad zemou stratili, bol nakrátko postavený nižšie ako anjeli, ale potom ovenčený slávou a cťou na tróne po pravici Božej. Keďže Boh prijal všetkých veriacich ako svoje deti, Ježiš ich volá svojimi bratmi. Ježiš sa stal prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Ježiš je pravý Veľkňaz a stále sa za nás prihovára u Boha. Keď musíme podstúpiť skúšky poďme za Ním, lebo On chápe naše potreby a je schopný nám pomôcť. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za naše vykúpenie. Amen.

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS