Pomoc pre Ukrajinu

Milí bratia a sestry, drahí priatelia.

Ani nám nie je ľahostajná aktuálna situácia a utrpenie, v ktorom sa ocitla Ukrajina, naša susediaca krajina. Božie slovo nás vyzýva v liste Galatským 6, 2: „Jedni druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Kristov.“ RE-MI-DIA n. o. preto vyhlasuje zbierku na pomoc vojnou postihnutej Ukrajine. Zapojiť sa a pomôcť môžete v týchto oblastiach:

1. Finančná zbierka

Číslo účtu: SK56 0900 0000 0004 8284 2103
Správa pre prijímateľa: Zbierka pre Ukrajinu
Variabilný symbol: 2022

Cieľ: všetky finančné dary budú použité na zakúpenie potravín, hygienických potrieb a iných základných potrieb pre obyvateľov na Ukrajine a utečencov na našom území po konzultácii s inými organizáciami a zodpovednými osobami.

2. Potravinová zbierka a materiálna pomoc

Zbierka trvanlivých potravín (múka, cukor, ryža, strukoviny, cestoviny, olej, mlieko, konzervy, polievky, káva, čaj, piškóty, sušienky a iné).

Základné hygienické potreby (mydlo, šampón, zubná pasta, zubná kefka, hygienické vložky, prací prášok, vlhčené utierky, toaletný papier).
Detské plienky.
Základné voľne dostupné lieky.
Deky, prikrývky, obliečky, paplóny, spacáky, uteráky (všetko vyprané a vyžehlené).

Prosíme, ak je možné, aby ste svoje dary a príspevky dočasne uskladnili vo vašich zborových priestoroch. Postupne budeme vytvárať zberné a skladové miesta. V prípade potreby po dohode môžete priniesť svoje dary aj do reformované kostola v Michalovciach, kde sídli aj n. o.

3. Priestory pre dočasné či dlhodobejšie ubytovanie

Prosíme cirkevné zbory a jednotlivcov, aby nás kontaktovali v prípade voľných priestorov na ubytovanie pre prichádzajúcich utečencov. Naším cieľom je vytvorenie databázy miest na ubytovanie. Niektoré reformované cirkevné zbory už pripravujú zborové priestory na ubytovanie, ale časom bude potrebné stále viac miest.

Kontaktujte nás aj v príde, že viete o niekom, kto potrebuje ubytovanie alebo akúkoľvek pomoc už teraz.

4. Praktická pomoc

Vytvárame databázu dobrovoľníkov, koordinátorov zbierok, ľudí s možnosťou prevozu osôb či materiálnej pomoci. Ak máte možnosti a túžbu pomôcť aj takýmto spôsobom, kontaktujte nás e- mailom alebo telefonicky.

Kontaktujte nás, prosíme, aj v prípade Vašich konkrétnych návrhov, nápadov či možností pomoci.

Vopred ďakujeme za každú pomoc a prejavený súcit.

Nech Boží pokoj a požehnanie je so všetkými Vami,

s úctou

Marika Géciová
Riaditeľka RE-MI-DIA n.o.
t. č.: 0902714183, e-mail: remidia@remidia.sk

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Božie Učenie

18. júl, Joz 2; Lk 8, 19 – 21

Raz prišli k Nemu matka a Jeho bratia a nemohli sa dostať k Nemu pre zástup. Oznámili Mu teda: Matka a bratia Ti stoja vonku a chcú Ťa vidieť. On im však odpovedal: Matkou a bratmi sú mi tí, čo počúvajú slovo Božie a zachovávajú ho“ (Lk 18,19-21). Každý človek je hriešny a potrebuje z hriechov vyslobodenie. Ježiš pred zrakmi ľudí dokazuje, že On je tým skutočným Spasiteľom, ktorý zišiel do nášho sveta (Lk 7,16). Avšak nielen Ježišovi nepriatelia či okolie, kde vyrastal (Mk 6,3), ale ani jeho vlastná pokrvná rodina Ježiša za Spasiteľa prijať nechce (Jn 7,5). Rodinní príslušníci berú Ježiša iba ako jedného z nich a čakajú, že sa im podvolí (Lk 8,20). Ježiš rázne odpovedá, že k Nemu treba patriť nie podľa pokrvnej línie, ale že jeho pravou rodinou sú tí, ktorí sa podvolia Písmu, poukazujúceho na jeho božskú osobu a poslanie, ktoré má byť dokázané skutkami. Pokrvná línia resp. narodenie sa do náboženskej tradície nič neznamená, pretože iba viera v sľúbeného Mesiáša je cestou k spáse a vyslobodeniu z hriechov. Nielen Židia si mysleli, že sa k spáse stačí narodiť, alebo sa stať Židom, ale aj dnes mnohí kresťania žijú v mylnej domnienke, že členstvom v kresťanskej cirkvi je už automaticky zaručená spása. Tak, ako samotná Ježišova pokrvná rodina potrebuje uveriť v Krista a byť znovuzrodený z hriechov Duchom Svätým, tak aj každý jeden člen ktorejkoľvek kresťanskej spoločnosti potrebuje cestou znovuzrodenia spoznať osobného Spasiteľa Ježiša Krista tak, ako na Neho Písmo jasne odkazuje. Ježiš vo svojich posledných pozemských slovách zdôrazňuje celému ľudstvu ohľadom spásy: Kto v Neho uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený (Mk 16,16).

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS