Božie Učenie

3. február, 1Mojž 32, 1 – 22; Mt 13, 1 – 9

Evanjelista Matúš zachytáva známe podobenstvo o rozsievačovi uprostred zaujímavej situácie. Všetko čo sa udialo predtým bolo v akomsi dome na uzavretom mieste, kde bol pravdepodobne obmedzený počet ľudí. Zmienka o tom, že Ježiš vyšiel z domu a posadil sa pri mori, kde sa zhromaždili zástupy, naznačuje, že chcel byť prístupný väčšiemu okruhu ľudí ako doteraz. Mnohí biblisti tento moment komentujú ako prechod od Izraelského národa ku všetkým aj pohanským národom. Keď Ježiš vidí zástupy, vystupuje na loď, aby všetci v zástupe mohli dobre počuť to, o čom ich chce učiť. Svoju reč začína podobenstvom a tým núti svojich poslucháčov rozmýšľať, pamätať si a pomáha aj pochopiť pravdy slova v súvislosti s ich životom. Podobenstvo je zakončené výzvou: „Kto má uši, nech počuje!“ To iba potvrdzuje, že Ježiš svoju reč adresuje naozaj každému, aby počul, pochopil a osvojil si to. Ako je to s nami? Aj nám dnes záleží na tom, aby sa Božie slovo dostávalo každému? Čo preto robíme? Záleží nám na tom, aby sme aj my mali prístup k Božiemu slovu, počúvali ho, chápali a osvojovali si ho? Aký to má účinok v našom živote?

Ďakujem Pane, za Tvoje Slovo ktorým prehováraš do môjho života. Amen

Včerajšie slovo

2. február, 1Mojž 31, 22 – 54; Mt 12, 38 – 50

-Vtedy Mu povedali niektorí zákonníci a farizeji: Majstre, chceme vidieť znamenie od Teba.-

Zákonníci a farizeji sledovali účinkovanie Pána Ježiša, videli Jeho skutky uzdravovania, očisťovania bezmocných, slabých, hriešnych ľudí. Podľa nich sa Ježiš stýkal s nehodnými hriešnikmi.

Ale Spasiteľ vydáva svedectvo o tom, že nie zdraví potrebujú lekára, ale chorí. Tí, ktorí Mu uverili, poznali, že aj pôvod aj motívy týchto Jeho znamení majú čistý, nebeský charakter. Každý si mohol uvedomiť: Ježiš Nazaretský, ktorý toto všetko činí, prišiel od Boha. Je potrebné sa k Nemu takto postaviť a správať. Je potrebné Ho uznať a prijať ako Božiehoposla, zveriť sa pod Jeho vedenie, brať vážne Jeho slová, ktorých vierohodnosť je potvrdená Jeho znameniami.

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS