Božie Učenie

1. august, Joz 15; Lk 10, 1 – 16

Pán Ježiš prišiel na túto zem, aby nám odovzdal radostnú správu. A nielen to. On si pre túto službu vyvolil aj pracovníkov. Časy, ktoré žijeme, sú pre nás vážnym upozornením. Ak sledujeme tváre ľudí na ulici, v dopravnom prostriedku alebo na inom mieste, v niektorých pohľadoch pozorujeme, akoby sa hojdali vo svojich snoch, zaoberajú sa vecami, ktoré sa rozpadávajú, ako keby len tie boli najdôležitejšie. Ako keby bolo dôležité len to, čo súvisí s týmto svetom a všetko ostatné zaujíma len malú pozornosť, pokiaľ ide o duchovný život človeka. Nevedia, že tento svet je len dočasný a ak aj vedia, nechcú si to uvedomiť. A preto Ježiš posiela svojich poslov, aby upozornili človeka na najdôležitejšie rozhodnutie skrz Jeho Slovo. Ide totiž o večný život a smrť. Dnešný text hovorí: „Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, pohŕda Tým, kto ma poslal.“ Pohŕdaš Ním, brat, sestra? Zamysli sa nad tým! Kráľovstvo Božie, Jeho Slovo a Svetlo je ešte medzi nami, ale tento svet Ho nepoznal. „Do svojho vlastného prišiel, a Jeho vlastní Ho neprijali, ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa dietkami Božími, tým, čo veria v Jeho meno.“ Aká nezaslúžená česť! Hriešnici, ktorí proti Nemu povstali, môžu byť Božími dietkami skrz zázrak milosti, milosrdenstva a vieru v Jeho meno. Nech ťa to povzbudí k tomu, aby si Ho prijal do svojho života!

Tvoje evanjelium znie ešte aj dnes. Nedaj, aby sme Tebou pohŕdli. Amen.

Včerajšie slovo

31. júl, Joz 14; Lk 9, 57 – 62

Dnes by som chcela poukázať na Kálebovu postavu. Možno o ňom vieme málo, len toľko, že patril medzi vyzvedačov, ktorí si boli obzrieť krajinu Kanaán, do ktorej neskôr Izraeliti vstúpili. On patril medzi tých dvoch, ktorí sa nepridali k vzbure proti Hospodinovmu plánu obsadiť Kanaán, lebo tam žili ľudia obrovitej postavy, Anákovci. O Kálebovi počujeme až teraz, keď ide o rozdelenie územia. Káleb pripomína Mojžišovu prísahu Józuovi, že dostane dedičný podiel v zemi, v ktorej riskoval život, a na to čakal 45 rokov. Teraz má 85. Čo to znamená pre nás? Na splnenie Božích sľubov by mal veriaci čakať až do stareckého veku, až do smrti Mu zostať verným. Káleb trikrát pripomína, že sa pridŕžal svojho Boha, preto aj pre nás platí Slovo, ktoré Ježiš povedal: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie.“ Káleb sa neobzeral. Lótova žena sa obzrela, a tak stratila nebeské dedičstvo. Ako to vyzerá s tebou, brat, sestra? Sme vytrvalí ako Káleb?

Nedaj nám pochybovať, Pane, o tom, že keď si nás viedol doteraz, povedieš nás až do konca a pripravíš nám dokonalé šťastie, z ktorého teraz vidíme len niekoľko zábleskov. Amen.

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS