24.12.2021 Online bohoslužba

Drahí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, pripravili sme Vám audionahrávku bohoslužieb, ktorá je aspoň malou náhradou, miesto bohoslužieb na Štedrý večer 24. decembra 2021.

Prajeme Vám príjemné a požehnané počúvanie!

Text:Lk 2, 6-7

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Najnovšie články

Božie Učenie

1. december, Jer 8; Žid 2, 5 – 18
Budúci svet Boh nepodriadil anjelom, ale Kristovi. On je nositeľom nového zjavenia. Autor listu cituje Žm 8, 5-7. z predkresťanského gréckeho prekladu SZ (Septuaginty) a poukazuje nimi na Ježiša Krista, ktorý je ako vtelený Boží Syn reprezentantom ľudstva. Ježiš Kristus je zároveň aj Ten, v ktorom bude plán s ľudstvom naplnený. Citované verše zo Žm 8 majú eschatologický význam. Na túto skutočnosť poukazuje aj apoštol Pavol (1Kor 15,27; Ef 1,22). Ježiš prišiel na túto zem preto, aby trpel, zomrel a aby sme my mohli získať skutočný život. Čo my, aké sú naše motívy? Máme väčší záujem o moc, alebo o podriadenosť a službu, či dávanie? V prípade, že nás nemotivuje sebectvo ale ušľachtilé pohnútky, potom sa stretneme aj s utrpením. Aby Ježiš nastolil obnovenú vládu ľudí, ktorí ju kvôli zotročeniu hriechom nad zemou stratili, bol nakrátko postavený nižšie ako anjeli, ale potom ovenčený slávou a cťou na tróne po pravici Božej. Keďže Boh prijal všetkých veriacich ako svoje deti, Ježiš ich volá svojimi bratmi. Ježiš sa stal prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Ježiš je pravý Veľkňaz a stále sa za nás prihovára u Boha. Keď musíme podstúpiť skúšky poďme za Ním, lebo On chápe naše potreby a je schopný nám pomôcť. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za naše vykúpenie. Amen.

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS