24.12.2021 Online bohoslužba

Drahí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, pripravili sme Vám audionahrávku bohoslužieb, ktorá je aspoň malou náhradou, miesto bohoslužieb na Štedrý večer 24. decembra 2021.

Prajeme Vám príjemné a požehnané počúvanie!

Text:Lk 2, 6-7

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Božie Učenie

30. marec, 2Mojž 32, 15 – 35; Mt 27, 31 – 50

Božie slovo nás vedie k tomu, aby sme boli milosrdní a odpúšťali si hriechy. To však neznamená brať hriech na ľahkú váhu. Hriech nesmieme ani zľahčovať, ani zjednodušovať. Keď niekomu ublížime, jednoduché prepáč často nestačí. Bolesť v srdci zostáva. Hriech má zničujúce následky. Hriech vedie k smrti. Keď človek nepočúva Boha, kráča po ceste , ktorá vedie preč od pravej záchrany, a tak aj od života večného. Božou vôľou nie jezahynutie bezbožníka. Boží ľud ako celok nebol Hospodinom za svoj hriech vyhubený, ale mnohí vtedy zomreli. Všetci boli Hospodinom ranení. Už na začiatku Biblie sa píše o dôsledkoch ľudského hriechu. Keď na vlastné oči Mojžiš uvidel uctievanie modly, nahneval sa a rozbil dosky s Božími prikázaniami. Každý človek je hriešny. Často opakovane padáme do tých istých hriechov. Nemalo by to viesť k tomu, že v boji s pokušeniami rezignujeme. Nie je to iba konštatovanie, ktoré máme pasívne prijať. Odpúšťajme si navzájom, ale aj zápasme o to, aby sme žili podľa Božích prikázaní. Usilujme sa o zmenu. Nie je v našich silách zmeniť svoju podstatu. Boh má tú moc. Dôverujme Bohu, prijmime Jeho odpustenie, ale nikdy nezabudnime na to, aké je výnimočné. Bože, buď milostivý, nám hriešnym.