Previous
Next

COOKIES – Informácie o používaní cookies

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré obsahujú informácie o nastaveniach určitej webovej stránky.

Webové stránky ukladajú súbory cookies na zariadeniach, ktorými sa užívateľ pripája na internet, pre identifikáciu jednotlivých zariadení a taktiež nastavených preferencií užívateľa. Súbory cookies dovoľujú stránkam určiť, či užívateľ niekedy v minulosti stránku navštívil.

Pokročilé aplikácie môžu tieto súbory použiť pre úpravu individuálnych nastavení. Ukladanie súborov cookies je plne pod kontrolou prehliadača, pričom používateľ môže podľa potreby obmedziť alebo vypnúť ukladanie týchto súborov.

Ako používame cookies?

Na našej stránke používame cookies k zaznamenaniu, či užívateľ potvrdil súhlas s používaním cookies a to po dobu ich používania.

Súbory cookies používame taktiež na analýzu návštevnosti webstránok prostredníctvom služieb Google Analytics.

Jedná sa o analytické nástroje, ktoré umožňujú vlastníkom webových stránok a aplikácií  zbierať a analyzovať údaje o tom, ako návštevníci  internetovú stránku používajú.

Súbory cookies je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

Recent Posts

Božie Učenie

9. december, Jer 13, 12 – 27; Žid 6, 13 – 20
Symbolické vyjadrenie nádeje je kotva. Možno práve v tomto texte má svoj pôvod. Čo je kotvou (nádejou) môjho či tvojho života? Čo nás motivuje, v našich rozhodnutiach, v konkrétnych krokoch na ceste nášho života? Kde chceme zakotviť, na konci našej plavby? Na príklade Abraháma približuje apoštol kresťanom v rôznych búrkach prítomnej plavby na mori ich života, čo to znamená veriť. Boh po skúške obetovania Izáka dal Abrahámovi sľub o požehnaní a rozmnožení potomstva a Boh tento sľub potvrdil prísahou / Gn22,16/. Abrahám vzal tento Boží sľub ako slovo absolútne spoľahlivé a hodnoverné. I my berieme spravidla vážnejšie slova prísahy, než iné slová. A tak Abrahám, i keď nevidel celé roky naplnenie tohto slova, i keď Jeho viera prechádzala všelijakým kolísaním, neprestal trpezlivo čakať. Nie pasívne, ale konkrétnymi každodennými rozhodnutiami a krokmi, ktoré boli založené na tomto Božom slove. Jeho viera sa naplnila. Preto i dnes veriť neznamená len držať sa vierouky, ale spoliehať v praktickom živote na slovo Božie, ktoré cez Pána Ježiša vidíme ako hodnoverné a spoľahlivé. Ďakujeme Pane Ježišu, že si kotvou nášho života a v Tebe môžeme nachádzať stabilitu a bezpečie v prítomnosti i budúcnosti. Amen