VALNÉ ZHROMAŽDENIE – Voľby pána farára Jákóba Szélesa 2.7.2023

Bidovce_18_Slovakia_updated.jpg