25.12.2021 Online bohoslužba

Drahí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, pripravili sme Vám audionahrávku kázne, ktorá je aspoň malou náhradou, miesto bohoslužieb 25. decembra 2021.

Prajeme Vám príjemné a požehnané počúvanie!

Lekcia: Lk 2, 6-20
Text: Lk 2, 8-11

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS