cookie-policy

COOKIES – Informácie o používaní cookies

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré obsahujú informácie o nastaveniach určitej webovej stránky.

Webové stránky ukladajú súbory cookies na zariadeniach, ktorými sa užívateľ pripája na internet, pre identifikáciu jednotlivých zariadení a taktiež nastavených preferencií užívateľa. Súbory cookies dovoľujú stránkam určiť, či užívateľ niekedy v minulosti stránku navštívil.

Pokročilé aplikácie môžu tieto súbory použiť pre úpravu individuálnych nastavení. Ukladanie súborov cookies je plne pod kontrolou prehliadača, pričom používateľ môže podľa potreby obmedziť alebo vypnúť ukladanie týchto súborov.


Ako používame cookies?

Na našej stránke používame cookies k zaznamenaniu, či užívateľ potvrdil súhlas s používaním cookies a to po dobu ich používania.

Súbory cookies používame taktiež na analýzu návštevnosti webstránok prostredníctvom služieb Google Analytics.

Jedná sa o analytické nástroje, ktoré umožňujú vlastníkom webových stránok a aplikácií  zbierať a analyzovať údaje o tom, ako návštevníci  internetovú stránku používajú.

Súbory cookies je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

Najnovšie články

Božie Učenie

19. máj, 2Kráľ 5; Rim 8, 1 – 17

V prvej časti dnešného textu vo veršoch 1-11 Pavol venuje značnú časť svojho výkladu tomu, ako rozumie chodeniu nie podľa tela, ale podľa ducha. Pavol vo svojich úvahách akoby rozlišoval dva typy zákonov. Zákon podľa ducha a zákon hriechu. Tieto zákony stoja voči sebe ako protiklady, ktoré nie sú zlučiteľné. To znamená, že buď je naše konanie ovplyvnené duchom, duchom pravdy, sily, všetkými atribútmi, ktoré tvoria ovocie ducha - láskou, radosťou, pokojom, zhovievavosťou, láskavosťou, dobrotou, vernosťou alebo žijeme v hriechu. Kto kráča podľa ducha, ten sa nedostáva do sporov, hádok. Jeho srdce nie je plné nenávisti ani zloby. Srdce toho človeka vo všetkom hľadá vôľu Božiu a váži si milosť jemu danú. Problémom však je, či sa dokážeme vzdať tela. Odosobnenie a vytvorenie si odstupu, duchovné umŕtvovanie tela spôsobí, že budeme živí. Možno poznáme ten pocit, keď niekomu ublížime, alebo zhrešíme, že máme výčitky svedomia a tie prichádzajú vždy, ak nám život druhých nie je ľahostajný. Každá taká výčitka nás deprimuje a ubíja, čo spôsobuje isté zotročenie. Avšak, prijali sme ducha synovstva a nie otroctva, aby sme sa báli!

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS