Ekumenicky modlitebny tyzden 2020

ZA JEDNOTU KRESŤANOV 20. – 24. 1. 2020

Preukázali nám neobyčajnú pohostinnosť

Skutky apoštolov 28,2 

Pondelok 20.1. 2020

Vyšná Kamenica
  evanjelický chrám

Ján Ducár
gréckokatolícky farár

Utorok 21.1.2020

Košický Klečenov
gréckokatolícky chrám

Jákob Széles
 reformovaný farár

Streda 22.1.2020

Svinica
reformovaný chrám

Ján Stanko
rímskokatolícky farár

Štvrtok 23.1.2020

Bidovce
reformovaný chrám

Ján Hruška
   evanjelický farár

Piatok 24.1.2020

Svinica 
rímskokatolícky chrám

Marianna Sláviková reformovaná farárka

Ekumenické bohoslužobné stretnutia sa budú konať vždy o 18.00 v konkrétnom chráme Božom, podľa uvedeného rozpisu.

Srdečne Vás pozývame!

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS