Riško Dýchaj aktuálne informácie

2 591 319 EUR,
za čo z celého srdca ďakujeme.

Riška čaká v najbližších dňoch liečba, o ktorej vás budeme informovať.

Aby sme pomohli ďalším deťom s diagnózou SMA 1, iniciovali sme sms zbierku, ktorou budeme zbierať peniaze pre Alexa, Améliu a Alexeja. Budú ich potrebovať podobne ako my, veľa. Mohli by ste tak poslať sms v tvare

DMS SMA (DMS medzera SMA) na číslo 877

v sieti operátorov O2, Orange a Telekom.

Cena DMS je 2 eurá. Verejná zbierka je registrovaná na MV SR a realizovaná prostredníctvom DMS systému, ktorý spravuje Fórum donorov. Ďakujeme 🙂 #SMA #RiskoDychaj

Aktuálne informácie o nás nájdete na našom facebooku tu. 

Transparentný účet:

IBAN: SK89 0900 0000 0051 6672 6293
BIC/SWIFT: GIBASKBX
Názov účtu: BOJOVNÍK
Názov banky: Slovenská sporitelňa a.s.

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS