Besiedka 28.03.2020

Stretnime sa spolu, deti!

 Zahráme sa, zaspievame a budeme premýšľať nad  Božím  Slovom.
 

Recent Posts

Božie Učenie

22. jún, 3Mojž 9; Lk 3, 21 – 38

Milé dieťa! Dopočul som sa, že veľmi túžiš po mojom požehnaní. Chcel by si, aby moje mocné pozdvihnuté ruky požehnali Teba tak, ako Áron kedysi požehnal svoj ľud (3M 9,22)? Niekedy pochybuješ o mojom požehnaní, akoby si ho necítil, pretože veci v Tvojom živote sa vyvíjajú inak ako chceš TY. Voláš a prosíš o niečo. Čakáš a ja Ti zatiaľ nedávam to, o čo prosíš a z toho sa odvíjajú Tvoje pocity. Ja som však mocný Trojjediný( Lk 3,21-22- všimnite si všetky tri osoby Trojice v jednom texte) dokázal som dokonca poraziť aj to, čoho sa tak bojíš – večnú smrť! Som tu pre Teba a neopustil som ŤA a požehnávam ŤA! Ak je niečo inak, ako chceš ty, je to preto, že Ťa chránim. Viem, čo je pre Teba najlepšie. Len Buď pri mne, počúvaj, čo Ti hovorím a zjaví sa na Tebe moja sláva!( 3M 9,6) Môj Syn - Tvoj Boh, tiež čakal kým začal pôsobiť, do svojich 30.rokov (Lk 3,23) Možno si pomyslíš, že mohol začať so svojím pôsobením skôr a stihol by toho o mne povedať viac, ale všetko má svoj čas a Jeho pôsobenie bolo v správnom čase, pretože dovtedy nabral skúsenosti, aby vedel teraz pochopiť aj Teba! Koľko ľudí, celý rodokmene ľudských životov prešli svoj životný údel, dokiaľ prišla chvíľa, aby sa narodil aj Tvoj záchranca! Nechávam Ťa čakať, nedávam Ti čo chceš, lebo neprišla správna chvíľa. Dôveruj mi a premením všetko na dobré! Tvoj Boh!

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS