Bohoslužby počas vianočných sviatkov
a hygienické predpisy

Milí bratia a milé sestry v Pánovi,

na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č.45 sa sprísňujú opatrenia týkajúce sa vykonávania bohoslužieb. V zmysle tohto nariadenia je v platnosti zákaz vychádzania od 19.12.2020 do 10.1.2021, ktorý sa na vykonávanie bohoslužieb nevzťahuje.

Na základe nových opatrení je možné využiť 25% kapacity kostola. To znamená, že v našom kostole sa bohoslužieb môže zúčastniť 50 osôb. Počet osôb bude kontrolovaný vydávaním lístkov pri vstupe do kostola pred každou bohoslužbou. V kostole budú vyznačené miesta na sedenie.

Prosíme vás o ich dodržiavanie.

Bohoslužby sa budú vykonávať v obmedzenom režime, týkajúcom sa liturgickej úpravy – obmedzenie spevu, skrátený čas bohoslužieb.

Je dôležité dodržiavať všetky prijaté hygienické predpisy – nosenie rúšok, dezinfekcia rúk a predmetov, vyhýbanie sa podávaniu rúk, dodržiavanie 2-metrových rozostupov pri príchode do kostola, pri odchode z kostola a pri Večeri Pánovej.

Bohoslužby počas vianočných sviatkov

Štedrý večer

24.12.2020 (štvrtok) o 15.00 hod. bohoslužba v maďarskom jazyku
24.12.2020 (štvrtok) o 16.00 hod. bohoslužba v slovenskom jazyku
24.12.2020 (štvrtok) o 17.00 hod. bohoslužba v slovenskom jazyku

Prvý sviatok vianočný

25.12.2020 (piatok) o 09.00 hod. bohoslužba v slovenskom jazyku
s vysluhovaním Večere Pánovej
25.12.2020 (piatok) o 10.30 hod. bohoslužba v maďarskom jazyku
s vysluhovaním Večere Pánovej

Druhý sviatok vianočný

26.12.2020 (sobota) o 09.00 hod. bohoslužba v slovenskom jazyku
s vysluhovaním Večere Pánovej

Prosíme bratov a sestry, aby sa 26.12.2020 zúčastnili bohoslužby
s vysluhovaním Večere Pánovej len v tom prípade, ak sa nezúčastnili bohoslužieb 25.12.2020.

Bohoslužby sa do konca roka 2020 vykonávať
nebudú.
O konaní bohoslužieb v roku 2021 vás budeme informovať na našej webovej stránke v závislosti od epidemiologickej situácie na Slovensku.

Prosíme vás, ak sa u vás alebo u vašich blízkych vyskytnú akékoľvek príznaky ochorenia COVID-19, aby ste nás informovali na telefónnom čísle
0911 156 350.

Prosíme, aby ste dodržiavali predpisy a boli k sebe navzájom pozorní, aby ste sa modlili za chorých, pozostalých po obetiach pandémie a zdravotníckych pracovníkov a každého, kto je nápomocný v tejto neľahkej situácii svojou službou.

V mene celého vedenia cirkevného zboru vám prajeme požehnané vianočné sviatky plné pokoja, mieru, zdravia a radosti z narodeného Pána.

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS