Sčítanie obyvateľov 2021

Rok 2021 je rokom, kedy na Slovensku prebieha sčítanie obyvateľstva. Pri tejto príležitosti je dôležité uviesť, že patríš do reformovanej cirkvi, pretože byť reformovaným je privilégium.

Sme reformovaní kresťania. Naša horlivosť v šírení evanjelia a sila služby pochádza od Boha, ktorý nás vo všetkom posilňuje. To všetko môžeš zažiť aj Ty spolu s nami.

Našim poslaním a prioritou je hlásanie právd Božieho slova a pomoc ľuďom rôznych vekových kategórii, počnúc od najmladšej až po najstaršiu generáciu.

Patríš medzi nás, a preto počas digitálneho sčítania obyvateľstva neváhaj a vyznaj, že aj Ty si reformovaný kresťan (kalvín). Na túto výsadu nezabudni upozorniť aj svoje blízke okolie.

Byť reformovaným je privilégium!

Často kladené otázky

Kedy sa bude konať sčítanie?

Vzhľadom na pandemickú situáciu, sčítanie obyvateľov sa bude konať v dvoch fázach, od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 sa uskutoční elektronické sčítanie a od 1. apríla 2021 do 31. októbra 2021 bude možnosť využiť službu asistovaného sčítania.

Ako prebieha elektronické sčítanie?

Sčítací formulár je možné vyplniť na webovej stránke, respektíve pomocou Android alebo iOS aplikácie. Sčítací formulár vyplňuje každý sám, alebo s pomocou blízkej osoby, rodinného príslušníka, kamaráta čí známeho.

V akom jazyku sa môže formulár vyplniť?

Formulár je možné vyplniť vo viacerých jazykoch, medzi ktorými je aj slovenčina a maďarčina.

Aké údaje sa zadávajú?

Údaje ktoré sa vypĺňajú v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítanie, teda k polnoci 31. decembra 2020, respektíve k 0:00 hodine 1. januára 2021.

Kto sa sčítava?

Každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.

Sčítavajú sa aj deti?

Ak v rozhodujúcom okamihu, teda 0:00 hodine 1. januára 2021 už boli na svete, tak áno. Ak sa narodili po rozhodujúcom okamihu, teda v roku 2021, tak nie.

Čo mám robiť, ak si neviem rady s počítačom, alebo mobilným telefónom?

Ak medzi rodinnými príslušníkmi, kamarátmi, známymi, alebo v cirkevnom zbore je osoba na ktorú sa môžete dôverne obrátiť, poproste ju, aby Vám pomohla! Po zadaní rodného čísla, každý obdrží jedinečný identifikátor, preto Vám nič nebráni, aby ste na tom istom zariadení vyplnili sčítací formulár viaceré osoby.

Duchovný, presbyter alebo člen zboru môže pomôcť pri vyplňovaní?

Ak na tieto osoby hľadíte, ako na blízke osoby, ktorým dôverujete, tak samozrejme áno. Kľudne sa môžete požiadať o pomoc farskú úrad, alebo priamo duchovného, kurátora alebo presbyterov.

Ako mám postupovať v prípade, ak mi blízka osoba nemá možnosť pomôcť?

V tomto prípade od 1. apríla 2021 do 31. októbra 2021 môžete využiť službu asistovaného sčítania. V každej obci budú poverení stacionárny asistenti, ktorí na konkrétnom mieste so sčítaním pomôžu. Okrem stacionárnych asistentov obce môžu poveriť aj mobilných asistentov, ktorí na požiadanie navštívia domácnosť imobilných obyvateľov a priamo doma pomôžu s vyplnením formulára.

viac informácií

 

Recent Posts

Božie Učenie

29. september, Zach 14; Lk 20, 45 – 47

Posledná kapitala Zachariášovho proroctva nám naznačuje veľké veci. Dokonca obraz, ktorý je tam nakreslený sa nám zdá v súčasnej situácii na Blízkom východe nepredstaviteľný. Ľudia z mnohých národov - nepriateľských voči Izraelu - budú prichádzať do Jeruzalema, aby sa tam klaňali Hospodinovi. Jeruzalem bude bývať v bezpečí. Teraz sme tomu veľmi vzdialení. Jeruzalem je mesto, kde je veľké napätie, kde pravidelne dochádza ku teroristickým útokom. Izrael čelí veľkému nepriateľstvu okolitých národov. Ale podľa proroctva Zachariáša, Hospodin zasiahne, zmení údel svojho ľudu. Hospodin bude bojovať proti národom, ktoré bojujú proti Izraelu. Tieto národy sa potom spriatelia s Izraelom a budú spoločne uctievať Hospodina. Veľké požehnanie z toho, keď sa Izrael vráti ku Kristovi, opisuje aj list Rimanom:  A115„A keď je ich poklesnutie bohatstvom sveta a ich úpadok bohatstvom pohanov, o čo viac ich plnosť?! ... Lebo keď už ich zavrhnutie bolo svetu zmierením, čím bude ich prijatie, ak nie životom zo smrti?!“ (Rim 11,12.15) Dnešná kapitola naznačuje tú plnosť, prijatie. Nerozumieme tomu, ako sa to stane, ale o to viac dôverujme nášmu Pánovi, že svoje dielo dokoná.

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS