Veľkopiatočné bohoslužby 10.4.2020 | KOŠICE

Slovenský reformovaný cirkevný zbor Košice
REFORMOVANÝ KOSTOL KOŠICE

VELKÝ PIATOK
10. apríl 2020 9:00

Mgr. Jaroslav SZÉLES
reformovaný farár

na organe hrá kantorka
Kristína CSÁJIOVÁ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS