Online bohoslužba 23.08.2020

Drahí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, pripravili sme Vám nahrávku kázne, ktorá odznela 23. augusta 2020.

Prajeme Vám príjemné a požehnané počúvanie!

Lekcia: Jn 6, 1-12
Text: 1Kron 29, 14

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS