Online bohoslužba 30.08.2020

Drahí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, pripravili sme Vám nahrávku kázne, ktorá odznela 30. augusta 2020.

Prajeme Vám príjemné a požehnané počúvanie!

Lekcia: Rim 10, 1-11
Text: Rim 10, 9

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS