Online bohoslužba 06.09.2020

Drahí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, pripravili sme Vám nahrávku kázne, ktorá odznela 6. septembra 2020. 

Lekcia: Rim 13, 1-7
Text: Rim 13, 1

Prajeme príjemné počúvanie, nech Vás Pán požehnáva.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS