Online bohoslužba 04.10.2020

Drahí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, pripravili sme Vám nahrávku kázne, ktorá odznela 04. októbra 2020. 

Lekcia: 1Kor 12, 1-11
Text: 1Kor 12, 3-7

Prajeme Vám príjemné a požehnané počúvanie!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS