Online bohoslužba 01.11.2020

Drahí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, pripravili sme Vám audionahrávku kázne, ktorá je aspoň malou náhradou, namiesto bohoslužieb 1. novembra 2020.
 
Prajeme Vám príjemné a požehnané počúvanie!
 
Lekcia: 1Tes 4, 13-18
Text: 1Tes 4, 13-14

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS