Online bohoslužba 08.11.2020

Drahí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, pripravili sme Vám audionahrávku kázne, ktorá je aspoň malou náhradou, namiesto bohoslužieb 08. novembra 2020.

Prajeme Vám príjemné a požehnané počúvanie!

Lekcia: 2Kor 11, 1-15
Text: 2Kor 11, 12-15

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS