Online bohoslužba 15.11.2020

Drahí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, pripravili sme Vám audionahrávku kázne, ktorá je aspoň malou náhradou, namiesto bohoslužieb 15. novembra 2020.

Prajeme Vám príjemné a požehnané počúvanie!

Lekcia: Fil 2, 1-11
Text: Fil 2, 3-5

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS