Online bohoslužba 13.12.2020

Milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, prinášame Vám nahrávku kázne, ktorá odznela v rámci bohoslužieb 13. decembra 2020 v reformovanom kostole v Bidovciach.

Prajeme Vám príjemné a požehnané počúvanie!

Lekcia: Mt 3, 1-12
Text: Am 4, 12

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS