Online bohoslužba 20.12.2020

Milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, prinášame Vám nahrávku kázne, ktorá odznela v rámci bohoslužieb 20. decembra 2020 v reformovanom kostole v Bidovciach.

Prajeme Vám príjemné a požehnané počúvanie!

Lekcia: Žalm 130
Text: Žalm 130, 5

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS