Online bohoslužba 24.12.2020

Kedves testvéreink az Úr Jézus Krisztusban, hangfelvételt készítettünk a szentesti igehirdetésről, mely 2020. december 24-én hangzott el a magyarbődi református templomban. Mindezt azzal a reménnyel, hogy így azokhoz is eljut az Ige, akik nem tudtak részt venni az istentiszteleten.
Kellemes, békés és áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk!

Textus: Énekek 3, 1

Milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, prinášame Vám nahrávku kázne, ktorá odznela v rámci štedrovečerných bohoslužieb 24. decembra 2020 v reformovanom kostole v Bidovciach.
Prajeme Vám príjemné a požehnané počúvanie!

Text: Veľpieseň 3, 1

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Najnovšie články

Božie Učenie

22. september, Zach 7; Lk 19, 41 – 44

Nezostane ani kameň na kameni.“ Hrozná vízia. Pre čokoľvek. Jeruzalem s chrámom uprostred bol pýchou každého zbožného Žida Ježišovej doby. Niet divu, že takéto tvrdé Ježišove slová všetkých pohoršili. Predsa to platí o všetkom, na čo sme pyšní. Či už je to náš život, krása a zdravie, alebo rodina, práca a kariéra, majetok a hmotné veci, štáty a národy, kultúrne a duševné dedičstvo... nezostane z toho ani kameň na kameni. A predsa Ježiš nie je pesimista, hovorí totiž o čomsi novom, lepšom a dokonalom. To sa rodí jeho príchodom. Jeruzalemu vyčíta, že nerozpoznal čas svojho navštívenia. Všetko a každý, kto v Ježišovom príchode rozpozná Božie navštívenie, nájde svoj pravý význam. Jeruzalem podľa svojho názvu mal byť mestom pokoja. Teraz nespoznáva, že práve Kristus do neho vnáša pravý pokoj. Aj keď nezostane kameň a kameni, vedzme, že pravý význam a zmysel všetkých vecí je v Kristovi. Či už ide o život, spolužitie, usporiadanie vecí, budúcnosť. Aj Zachariáš v dnešnom čítaní poukazuje na to, aké je to malicherné, keď sa hádame nad rôznymi náboženskými maličkosťami, pritom podľa Božieho slova ide o čosi iné.

Kriste, premieňaj a formuj si ma, aby som v tebe hľadal zmysel toho, kto som i všetkého, čo robím. Amen.

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS