SK – Online bohoslužba 26.12.2020

Milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, prinášame Vám nahrávku kázne, ktorá odznela v rámci bohoslužieb na II. sviatok vianočný, 26. decembra 2020 v reformovanom kostole v Bidovciach.

Prajeme Vám príjemné a požehnané počúvanie!

Lekcia: Jn 1, 1-14 
Text: Jn 3, 16

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS