Online bohoslužba 03.01.2021

Drahí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, pripravili sme Vám audionahrávku kázne, ktorá je aspoň malou náhradou, miesto bohoslužieb 03. januára 2021.

Prajeme Vám príjemné a požehnané počúvanie!

Lekcia: Józ 24, 1-15
Text: Józ 24, 14-15

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS