Online bohoslužba 21.03.2021

Drahí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, pripravili sme Vám audionahrávku kázne, ktorá je aspoň malou náhradou bohoslužieb 21. marca 2021.

Prajeme Vám príjemné a požehnané počúvanie!

Lekcia: Ž 2, 1-12
Text: Jn 11, 45-53

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS