Online bohoslužba 04.04.2021

Drahí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, pripravili sme Vám audionahrávku bohoslužieb, ktorá je aspoň malou náhradou, miesto bohoslužieb na Veľkonočnú nedeľu 4. apríla 2021.

Prajeme Vám príjemné a požehnané počúvanie!

Lekcia: 27, 62-66; 28, 1-15
Text: Mt 28, 5-8; 11-15

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS