Online bohoslužba 05.04.2021

Drahí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, pripravili sme Vám audionahrávku bohoslužieb, ktorá je aspoň malou náhradou, miesto bohoslužieb na Veľkonočný pondelok 5. apríla 2021.

Prajeme Vám príjemné a požehnané počúvanie!

Lekcia: Mk 16, 1-8
Text: 1Kor 15, 3-6

Piesne: 413 1-3; 203; 422 1-6; 420 1; 422 7-8

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS