Online bohoslužba 02.05.2021

Drahí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, pripravili sme Vám audionahrávku nedeľňajších bohoslužieb zo dňa 02. mája 2021. 

Prajeme Vám príjemné a požehnané počúvanie!

Lekcia: Iz 53, 1-10
Text: Sk 8, 28-39

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Najnovšie články

Božie Učenie

25. jún, 3Mojž 12; Lk 4, 31 – 37

Ako má vyzerať šéf-autorita, ktorého by si rešpektoval/a ? Mal by byť láskavý? Uznať svoje chyby? Bolo by dobré ak by bol o pár desaťročí starší? Nesmie byť vydierateľný? Má vidieť aj svoje nedostatky? Nesmie svoju moc zneužívať na utláčanie slabého? Má slabým pomáhať? Ako by si odpovedal Ty ako kresťan? Každý z nás by isto súhlasil, ak by vysnívaný šéf spĺňal niektorú, ak nie všetky z vyššie uvedených možnosti. Avšak ako kresťania by sme mali odpovedať, že ľudská autorita, ktorú môžem rešpektovať je taká, ktorá rešpektuje a snaží sa poslúchať skutočnú a najvyššiu autoritu, Krista. Poslúchnuť Krista bude vždy ťažšia cesta. Albert Einstein o autoritách hovoril: Ak bez rozmyslu rešpektuješ ľudskú autoritu, si nepriateľom pravdy! Pán Ježiš je tou veľkou pravdou a je nad všetkými! Spĺňa všetky kritéria. Je milujúci, je tu dlhšie než ktokoľvek a ani démoni na Neho nemajú! Dnes sme čítali, s akou autoritou a mocou rozkazuje démonom, aby opustili porazeného(Lk 4,35).Nemá žiadny nedostatok, svojou mocou zachránil slabého - hriešnika. Avšak, každá ľudská autorita svoje chyby má. Ak si ňou v rodine, práci, či inde, pamätaj na Slovo SZ o rodičke(3M 12), lebo samotný pôrod akejkoľvek ženy je pripomienka bolesti, súdu ktorý príde a aj toho, že čo urobíš človeku, ktorého Ti zveril Boh sa Ti na poslednom súde vráti!

Bože, nech poslúchame len Teba! Amen

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS