Online bohoslužba 09.05.2021

Drahí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, pripravili sme Vám audionahrávku nedeľňajších bohoslužieb zo dňa 9. mája 2021.

Prajeme Vám príjemné a požehnané počúvanie!

Lekcia: Sk 10, 24-36
Text: Sk 10, 34-35

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Najnovšie články

Božie Učenie

22. september, Zach 7; Lk 19, 41 – 44

Nezostane ani kameň na kameni.“ Hrozná vízia. Pre čokoľvek. Jeruzalem s chrámom uprostred bol pýchou každého zbožného Žida Ježišovej doby. Niet divu, že takéto tvrdé Ježišove slová všetkých pohoršili. Predsa to platí o všetkom, na čo sme pyšní. Či už je to náš život, krása a zdravie, alebo rodina, práca a kariéra, majetok a hmotné veci, štáty a národy, kultúrne a duševné dedičstvo... nezostane z toho ani kameň na kameni. A predsa Ježiš nie je pesimista, hovorí totiž o čomsi novom, lepšom a dokonalom. To sa rodí jeho príchodom. Jeruzalemu vyčíta, že nerozpoznal čas svojho navštívenia. Všetko a každý, kto v Ježišovom príchode rozpozná Božie navštívenie, nájde svoj pravý význam. Jeruzalem podľa svojho názvu mal byť mestom pokoja. Teraz nespoznáva, že práve Kristus do neho vnáša pravý pokoj. Aj keď nezostane kameň a kameni, vedzme, že pravý význam a zmysel všetkých vecí je v Kristovi. Či už ide o život, spolužitie, usporiadanie vecí, budúcnosť. Aj Zachariáš v dnešnom čítaní poukazuje na to, aké je to malicherné, keď sa hádame nad rôznymi náboženskými maličkosťami, pritom podľa Božieho slova ide o čosi iné.

Kriste, premieňaj a formuj si ma, aby som v tebe hľadal zmysel toho, kto som i všetkého, čo robím. Amen.

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS