Online bohoslužba 09.05.2021

Drahí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, pripravili sme Vám audionahrávku nedeľňajších bohoslužieb zo dňa 9. mája 2021.

Prajeme Vám príjemné a požehnané počúvanie!

Lekcia: Sk 10, 24-36
Text: Sk 10, 34-35

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Najnovšie články

Božie Učenie

24. jún, 3Mojž 11; Lk 4, 14 – 30

Zdalo sa Ti niekedy, že si pridlho nepochopený? Nech robíš čokoľvek, všemožne vysvetľuješ svoj názor, celý svet je voči Tebe hluchý! Možno nepochopenie cítiš v kruhu Tvojich priateľov, v zbore, alebo aj doma. Možno aj napriek tomu, že chceš len pomôcť a poradiť, pretože už máš už čosi odžité, vyštudované, alebo máš už isté nemalé skúsenosti, Tvoj názor sa neakceptuje. Ak je tak, nezúfaj! Boh nám hovorí, aby sme sa snažili byť takými (svätými) ako On (3M 11,45) to značí, že ak Mu chceme byť podobní, musíme ísť po Jeho ceste a Jeho cesta to je nepochopenie, odvrhnutie a kríž. Náš Pán sa tiež cítil nepochopený. Jeho slová domovina nepočúvala, veď bol podľa nich len obyčajným Jozefovým synom! Nepochopenie vzrástlo až tak, že Ho za pravdu chceli zhodiť z vrchu.(Lk 4,29). Tam, kde sa začínajú nepochopenia, začína sa aj nová etapa Tvojho života, lebo to znamená, že začínaš chápať vôľu niekoho, kto je nad Tebou - Krista! To, čo Ti vraví On, zväčša ľudia nechcú počuť. Diabol proti tomu bojuje a práve nepochopenie chce využiť, aby sa človek vzdal viery! Dnes je v kalendári meno Ján, pripomíname si Jána Krstiteľa, ktorý bol tiež nepochopený a dali ho zabiť. Je faktom, že noc na Jána je najkratšia noc v roku a viete prečo? Lebo ľudské nepochopenie trvá len krátko, ale život večný, ktorý za neho dostaneme naveky!

Pane, nech Ťa pochopím! Amen

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS