Online bohoslužba 23.05.2021

Drahí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, pripravili sme Vám audionahrávku bohoslužieb zo Svätodušnej nedele 23. mája 2021.

Prajeme Vám príjemné a požehnané počúvanie!

Lekcia: Sk 2, 1-13
Text: Sk 2, 1-4

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS