Online bohoslužba 06.06.2021

Drahí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, pripravili sme Vám audio nahrávku kázne, ktorá odznela počas bohoslužieb v nedeľu 6. júna 2021. Prajeme Vám príjemné a požehnané počúvanie!

Lekcia: Sk 18, 1-17
Text: Sk 18, 9-10

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS