Online bohoslužba 28.11.2021

Drahí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, pripravili sme Vám audionahrávku kázne, ktorá je aspoň malou náhradou, miesto bohoslužieb 28. novembra 2021. Prajeme Vám príjemné a požehnané počúvanie!

Lekcia: Jk 4, 1-10
Text: Jk 4, 1-3, 7-8a

Piesne: 130 1-3, 156, 261 1-4, 212, 548 1-5

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS