Online bohoslužba 05.12.2021

Drahí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, pripravili sme Vám audionahrávku kázne, ktorá je aspoň malou náhradou, miesto bohoslužieb 05. decembra 2021.

Prajeme Vám príjemné a požehnané počúvanie!

Lekcia: Mt 24, 29-44
Text: Mt 25, 1-12
Piesne: 68 1-2; 153; 365 1-4; 175; 433 1-5

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS