20230702_094817

VALNÉ ZHROMAŽDENIE – Voľby pána farára Jákóba Szélesa 2.7.2023

VALNÉ ZHROMAŽDENIE – Voľby pána farára Jákóba Szélesa 2.7.2023

Bidovce_18_Slovakia_updated.jpg
UK

Pomoc pre Ukrajinu

Pomoc pre Ukrajinu

Milí bratia a sestry, drahí priatelia.

Ani nám nie je ľahostajná aktuálna situácia a utrpenie, v ktorom sa ocitla Ukrajina, naša susediaca krajina. Božie slovo nás vyzýva v liste Galatským 6, 2: „Jedni druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Kristov.“ RE-MI-DIA n. o. preto vyhlasuje zbierku na pomoc vojnou postihnutej Ukrajine. Zapojiť sa a pomôcť môžete v týchto oblastiach:

1. Finančná zbierka

Číslo účtu: SK56 0900 0000 0004 8284 2103
Správa pre prijímateľa: Zbierka pre Ukrajinu
Variabilný symbol: 2022

Cieľ: všetky finančné dary budú použité na zakúpenie potravín, hygienických potrieb a iných základných potrieb pre obyvateľov na Ukrajine a utečencov na našom území po konzultácii s inými organizáciami a zodpovednými osobami.

2. Potravinová zbierka a materiálna pomoc

Zbierka trvanlivých potravín (múka, cukor, ryža, strukoviny, cestoviny, olej, mlieko, konzervy, polievky, káva, čaj, piškóty, sušienky a iné).

Základné hygienické potreby (mydlo, šampón, zubná pasta, zubná kefka, hygienické vložky, prací prášok, vlhčené utierky, toaletný papier).
Detské plienky.
Základné voľne dostupné lieky.
Deky, prikrývky, obliečky, paplóny, spacáky, uteráky (všetko vyprané a vyžehlené).

Prosíme, ak je možné, aby ste svoje dary a príspevky dočasne uskladnili vo vašich zborových priestoroch. Postupne budeme vytvárať zberné a skladové miesta. V prípade potreby po dohode môžete priniesť svoje dary aj do reformované kostola v Michalovciach, kde sídli aj n. o.

3. Priestory pre dočasné či dlhodobejšie ubytovanie

Prosíme cirkevné zbory a jednotlivcov, aby nás kontaktovali v prípade voľných priestorov na ubytovanie pre prichádzajúcich utečencov. Naším cieľom je vytvorenie databázy miest na ubytovanie. Niektoré reformované cirkevné zbory už pripravujú zborové priestory na ubytovanie, ale časom bude potrebné stále viac miest.

Kontaktujte nás aj v príde, že viete o niekom, kto potrebuje ubytovanie alebo akúkoľvek pomoc už teraz.

4. Praktická pomoc

Vytvárame databázu dobrovoľníkov, koordinátorov zbierok, ľudí s možnosťou prevozu osôb či materiálnej pomoci. Ak máte možnosti a túžbu pomôcť aj takýmto spôsobom, kontaktujte nás e- mailom alebo telefonicky.

Kontaktujte nás, prosíme, aj v prípade Vašich konkrétnych návrhov, nápadov či možností pomoci.

Vopred ďakujeme za každú pomoc a prejavený súcit.

Nech Boží pokoj a požehnanie je so všetkými Vami,

s úctou

Marika Géciová
Riaditeľka RE-MI-DIA n.o.
t. č.: 0902714183, e-mail: remidia@remidia.sk

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS

online_church

26.12.2021 Online bohoslužba

26.12.2021 Online bohoslužba

Drahí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, pripravili sme Vám audionahrávku bohoslužieb, ktorá je aspoň malou náhradou, miesto bohoslužieb na Druhý sviatok vianočný 26. decembra 2021.

Prajeme Vám príjemné a požehnané počúvanie!

Lekcia: Mt 2, 1-12
Text: Mt 2, 10-12

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS

online_church

25.12.2021 Online bohoslužba

25.12.2021 Online bohoslužba

Drahí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, pripravili sme Vám audionahrávku kázne, ktorá je aspoň malou náhradou, miesto bohoslužieb 25. decembra 2021.

Prajeme Vám príjemné a požehnané počúvanie!

Lekcia: Lk 2, 6-20
Text: Lk 2, 8-11

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS

online_church2

24.12.2021 Online bohoslužba

24.12.2021 Online bohoslužba

Drahí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, pripravili sme Vám audionahrávku bohoslužieb, ktorá je aspoň malou náhradou, miesto bohoslužieb na Štedrý večer 24. decembra 2021.

Prajeme Vám príjemné a požehnané počúvanie!

Text:Lk 2, 6-7

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS

online_church2

Online bohoslužba 05.12.2021

Online bohoslužba 05.12.2021

Drahí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, pripravili sme Vám audionahrávku kázne, ktorá je aspoň malou náhradou, miesto bohoslužieb 05. decembra 2021.

Prajeme Vám príjemné a požehnané počúvanie!

Lekcia: Mt 24, 29-44
Text: Mt 25, 1-12
Piesne: 68 1-2; 153; 365 1-4; 175; 433 1-5

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS

online_church2

Online bohoslužba 28.11.2021

Online bohoslužba 28.11.2021

Drahí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, pripravili sme Vám audionahrávku kázne, ktorá je aspoň malou náhradou, miesto bohoslužieb 28. novembra 2021. Prajeme Vám príjemné a požehnané počúvanie!

Lekcia: Jk 4, 1-10
Text: Jk 4, 1-3, 7-8a

Piesne: 130 1-3, 156, 261 1-4, 212, 548 1-5

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS

online_church2

Online bohoslužba 06.06.2021

Online bohoslužba 06.06.2021

Drahí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, pripravili sme Vám audio nahrávku kázne, ktorá odznela počas bohoslužieb v nedeľu 6. júna 2021. Prajeme Vám príjemné a požehnané počúvanie!

Lekcia: Sk 18, 1-17
Text: Sk 18, 9-10

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS

11.04.2021

Online bohoslužba 30.05.2021

Online bohoslužba 30.05.2021

Drahí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, pripravili sme Vám audionahrávku bohoslužieb z Trojičnej nedele 30. mája 2021.

Prajeme Vám príjemné a požehnané počúvanie!

Lekcia: Ef 1, 3-14
Text: Gen 1, 1-2; Jn 1, 1-2

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS

online_church2

Online bohoslužba 23.05.2021

Online bohoslužba 23.05.2021

Drahí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, pripravili sme Vám audionahrávku bohoslužieb zo Svätodušnej nedele 23. mája 2021.

Prajeme Vám príjemné a požehnané počúvanie!

Lekcia: Sk 2, 1-13
Text: Sk 2, 1-4

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS