2021-03-28 09_18_34-Besiedka 27.03.2021 - Reformovaný cirkevný zbor Bidovce

Besiedka 27.03.2021

Besiedka 27.03.2021

Lukáša 19 28-40

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS

2021-03-28 09_26_16-Elementor _ Besiedka 20.03.2021

Besiedka 20.03.2021

Besiedka 20.03.2021

Matúš 22 37-39

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS

2021-03-13 14_36_35-Domáca detská besiedka 11. - YouTube

Besiedka 13.03.2021

Besiedka 13.03.2021

Zhudobnený verš: Príslovia 18:12 ( pod videom )

“Pred skazou (býva) povýšenosť srdca ľudského, pred slávou je však pokora.”

Príslovia 18:12

1 Zádrapku hľadá, kto by sa rád odlúčiť, všetkými prostriedkami vyvoláva spor. 2 Umnosť sa nepozdáva bláznovi, len vyjavenie svojich myšlienok. 3 Tam, kde príde bezbožný, dostaví sa aj opovrhnutie a s hanbou (príde) potupa. 4 Sťa vody hlboké sú slová z mužských úst, (sú ako) rozvodnený potok, (ako) prameň múdrosti. 5 Je mrzké nadržiavať násilníkovi a toho, kto má pravdu, gniaviť na súde. 6 Pery blázna zapletávajú sa do škriepky a jeho ústa volajú, (že by rád) buchnáty. 7 Ústa blázna sú (mu) na skazu a jeho pery sa mu zastrájajú na život. 8 Slová klebetníka sú sťa lahôdky a schádzajú až na samé dno žalúdka. 9 Už (aj ten, kto je) vo svojej práci nedbalý, je bratom toho, ktorý (všetko) premárnil. 10 Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný. 11 Majetnosť boháča je pevným mestom preň a sťaby vysoký múr v jeho predstave. 12 Pred skazou (býva) povýšenosť srdca ľudského, pred slávou je však pokora. 13 Ak odpovedá (niekto) skôr, než (riadne) počuje, (za) bláznovstvo (sa) mu (to počíta) a (za) hanbu. 14 Mužný duch znáša svoju chorobu, no myseľ zronenú kto môže zniesť? 15 Rozumné srdce nadobúda vedomosť a ucho múdrych (ľudí) hľadá poznanie. 16 Dar kliesni cestu človeku a vymáha mu prístup k veľmožom. 17 Spravodlivým (sa zdá ten, kto) prvý (začína) svoj spor, kým nepríde jeho blížny a neusvedčí ho. 18 Lós potlačuje rozopry, rozsudzuje aj mocnárov. 19 Brat, urazený neverou, (je mocnejší) než mestská tvrdz. Spory sú ako hradné závory. 20 Z ovocia (svojich) úst sa každý nasýti, do sýtosti sa naje žatvy svojich pier. 21 Smrť (priam tak) ako život (býva) v moci jazyka a tí, čo radi (obracajú) ním, budú sa živiť jeho ovocím. 22 Kto našiel dobrú ženu, našiel (niečo) znamenité a dostal milostný dar od Pána. 23 Chudák sa prihovára prosebne, lež tvrdo odpovedá bohatý. 24 Niekto (má) takých priateľov, čo sú mu (iba) na škodu, niektorý priateľ sa však väčšmi pridŕža než brat.

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS

unnamed

Online bohoslužba 14.03.2021

Online bohoslužba 14.03.2021

Drahí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, pripravili sme Vám audionahrávku kázne, ktorá je aspoň malou náhradou bohoslužieb 14. marca 2021.

Prajeme Vám príjemné a požehnané počúvanie!

Lekcia: Kaz 3, 1-8
Text: Ef 5, 15-17

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS

unnamed

Online bohoslužba 03.05.2020

Online bohoslužba 03.05.2020

Milí bratia a milé sestry, pripravili sme pre Vás zvukový záznam nedeľňajšej bohoslužby.

Začiatočná pieseň: 24 1-3
Stojaca pieseň: 303 1
Lekcia: Gen 1
Hlavná pieseň: 302 1-4
Pieseň pred kázňou: 229
Text: Gen 1, 1
Záverečná pieseň: 308 1-4

Prajeme príjemné počúvanie, nech Vás Pán požehnáva.

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS

16_9_3_222

Online bohoslužba 19.04.2020

Online bohoslužba 19.04.2020

Milí bratia a milé sestry, pripravili sme pre Vás zvukový záznam nedeľňajšej bohoslužby.

Začiatočná pieseň: 105 1-2
Stojaca pieseň: 155
Lekcia: Lk 24, 13-35
Hlavná pieseň: 421 1-4
Pieseň pred kázňou: 235

Text: Lk 24, 36-49  
Záverečná pieseň: 421 5-6

Prajeme príjemné počúvanie, nech Vás Pán požehnáva.

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS

unnamed

Veľkonočná nedeľa 12.04.2020

Veľkonočná nedeľa 12.04.2020

Milí bratia a milé sestry, pripravili sme pre Vás zvukový záznam bohoslužby Veľkonočnej nedele.

Začiatočná pieseň: 419 1-2
Stojaca pieseň: 200
Hlavná pieseň: 420 1-5
Lekcia: Lk 24, 1-12
Pieseň pre kázňou: 232
Text kázne: Lk 24, 5b-6a
Záverečná pieseň: 419 3-4

Prajeme príjemné počúvanie, nech Vás Pán požehnáva.

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS

2020-04-10 10_10_58-Elementor _ Veľkopiatočné bohoslužby 10.4.2020 _ KOŠICE

Veľkopiatočné bohoslužby 10.4.2020 | KOŠICE

Veľkopiatočné bohoslužby 10.4.2020 | KOŠICE

Slovenský reformovaný cirkevný zbor Košice
REFORMOVANÝ KOSTOL KOŠICE

VELKÝ PIATOK
10. apríl 2020 9:00

Mgr. Jaroslav SZÉLES
reformovaný farár

na organe hrá kantorka
Kristína CSÁJIOVÁ

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS

unnamed

Online bohoslužba 10.04.2020

Online bohoslužba 10.04.2020

Milí bratia a milé sestry,
pripravili sme pre Vás zvukový záznam bohoslužby na Veľký piatok.    

Text kázne: Jn 19, 16-30
Začiatočná pieseň: 409 1-5
Stojaca pieseň: 389 1
Hlavná pieseň: 406 1-5
Záverečná pieseň: 390 1-4

Prajeme príjemné počúvanie, nech Vás Pán požehnáva.

 

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS

unnamed

Online bohoslužba 09.04.2020

Online bohoslužba 09.04.2020

Milí bratia a milé sestry,
pripravili sme pre Vás zvukový záznam krátkej pobožnosti na Zelený Štvrtok.

Text kázne: Mt 26, 47-58
Začiatočná pieseň: 259 1-5
Záverečná pieseň: 541 1-4

Prajeme príjemné počúvanie, nech Vás Pán požehnáva.

Recent Posts

Božie Učenie

No Tips to Display

2020 © All rights reserved refbidovce.sk

|

MADE WITH ❤ BY RT_NETWORKS